News

Daily Archives: วันพุธ 6 มิถุนายน 2018

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกฯ จำนวน ๑ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกฯ จำนวน ๑ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายถังต้มน้ำไฟฟ้าระบบดิจิตอล จำนวน ๒ ถัง

สำเนาสัญญาซื้อขายถังต้มน้ำไฟฟ้าระบบดิจิตอล จำนวน ๒ ถัง สำเนา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ๒ ก๊อกฯ จำนวน ๑ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ๒ ก๊อกฯ จำนวน ๑ เ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »