News

Daily Archives: วันศุกร์ 1 มิถุนายน 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (พรจ. หรือ Call taker) จำนวน ๓ ราย โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. โดยต้องทำงานไม่ต่ำกว่า ๘ ชั่วโมงต่อวัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »