News

Monthly Archives: มิถุนายน 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

พิธีเปิดการประชุมพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดนระหว่างประเทศจังหวัดสระเเก้วกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

พิธีวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๓๘ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธวัชชัย ทองทับ ร ... Read More »

เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ที่บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๑ เชื่อมถนนสหกรณ์นิคม ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ ที่บ้านท่าระพา หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »