News

Daily Archives: วันเสาร์ 19 พฤษภาคม 2018

โครงการอบรมร่วมผู้นำ กทม. ผู้นำ อปท. ผู้นำภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน

DSC_0217

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »