News

Daily Archives: วันพุธ 16 พฤษภาคม 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเล่มแบบบันทึกการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิกและโรงเรียนบ้านนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างและเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่บริเวณถนนทางเชื่อมอาคารลานจอดรถภายในตลาดโรงเกลือ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศประกวดรา ... Read More »

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง และเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่บริเวณถนนทางเชื่อมอาคารลานจอดรถภายในตลาดโรงเกลือ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศปร ... Read More »