News

Daily Archives: วันพุธ 9 พฤษภาคม 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแต่งกายชุดกู้ภัยทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๒๔ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ จากบ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรทอง เชื่อมบ้านไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ ... Read More »