News

Daily Archives: วันพฤหัส 5 เมษายน 2018

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ... Read More »

เรื่อง งานจ้างก่อสร้าง และซ่อมสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายปรีชา คงเมือง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัดกองช่าง

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายก ... Read More »