News

Monthly Archives: เมษายน 2018

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านผลทดสอบไข้เลือดออก ชุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยไข้เลือดออก และโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซ ... Read More »

เรื่อง งานซื้อเครื่องอ่านผลทดสอบไข้เลือดออก ชุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยไข้เลือดออก และโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระและสำหรับปฐมวัย จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อส ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างซ่อมถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๔ ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ที่บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ที่ ๙ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างซ่อมถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากบ้านทุ่งเจริญ หมู่ ... Read More »

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

พิธีเปิดโครงการ “กองสันอาสาปันน้ำใจสู่ชาววังน้ำเย็น”

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๔๕ นายทรงยศ เทียนทอง นายก ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๒ วัน และซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๓๕ สก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »