News

Daily Archives: วันอังคาร 6 มีนาคม 2018

เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๒ รายการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้า ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ... Read More »