News

Daily Archives: วันอังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2018

เรื่อง จ้างเหมาติดตั้งจอ LED และเช่ากล้อง OB ชนิด HD ในโครงการรวมพลังไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี ๒๕๖๑

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้า ... Read More »

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อร ... Read More »

เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๔ ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ที่บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ที่ ๙ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคา ... Read More »