News

Daily Archives: วันจันทร์ 4 ธันวาคม 2017

การจัดงานเทศกาลข้าวใหม่

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกอง ... Read More »

เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ยา ... Read More »

เรื่อง ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »