News

Monthly Archives: ตุลาคม 2017

ประชุมและเเถลงข่าวเตรียมการจัดโครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. แห่งชาติ ครั้งที่ ๔

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระ ... Read More »

วางดอกไม้จันทน์งานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมพ ... Read More »

เรื่อง เช่าเต๊นท์ ตามโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง เช่าโต๊ะ เก้าอี้ พัดลมชนิดติดตั้ง พัดลมไอน้ำ ชนิดติดตั้ง ตามโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อทรายหยาบ ตามโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อไม้ดอกและไม้ประดับ สำหรับตกแต่งบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง ตามโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ตกแต่งพระเมรุมาศจำลอง ตามโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปูทางเดินวางดอกไม้จันทน์ ตามโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกำลังภายในเต๊นท์และภายในบริเวณงาน ตามโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง ... Read More »