News

โครงการ “ฝึกอบรมเยาวชนและผู้นำชุมชนสีขาวและบ้านสีเขียว”

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ฝึกอบรมเยาวชนและผู้นำชุมชนสีขาวและบ้านสีเขียว” รุ่นที่ ๑ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระเเก้ว เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติด และมีทักษะการป้องกันตนให้พ้นภัยยาเสพติด เสริมสร้างผู้นำเยาวชนและชุมชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ของชุมชนรวมถึงสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0005 DSC_0015 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0026 DSC_0029 DSC_0032 DSC_0034 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0047 DSC_0050 DSC_0058 DSC_0065 DSC_0067

Comments are closed.