News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่”

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” ประกอบด้วย
๑.หลักสูตรการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
๒.หลักสูตรการทำวิจัยทางการศึกษา
๓.หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0006 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0036 DSC_0039 DSC_0042

Comments are closed.