News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่”หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่”

DSC_0004 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0017 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0029 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0052 DSC_0054 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0061 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0075 DSC_0076 DSC_0078 DSC_0084

Comments are closed.