News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่”

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

dsc_0032 dsc_0036 dsc_0038 dsc_0040 dsc_0042 dsc_0046 dsc_0047 dsc_0050 dsc_0052 dsc_0057 dsc_0065

Comments are closed.