News

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0036 DSC_0040 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0051 DSC_0055 DSC_0059 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0072 DSC_0087 DSC_0090 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0096 DSC_0098 DSC_0100 DSC_0102 DSC_0104 DSC_0106 DSC_0108 DSC_0110 DSC_0114 DSC_0115 DSC_0119 DSC_0165 DSC_0172 DSC_0175 DSC_0181 DSC_0182 DSC_0185 DSC_0186 DSC_0187 DSC_0190 DSC_0192 DSC_0195 DSC_0198 DSC_0200 DSC_0202 DSC_0203 DSC_0204 DSC_0207 DSC_0210 DSC_0221 DSC_0226 DSC_0228 DSC_0233 DSC_0235 DSC_0241 DSC_0246 DSC_0248 DSC_0249 DSC_0250 DSC_0252 DSC_0253 DSC_0258 DSC_0260 DSC_0271 DSC_0272 DSC_0275 DSC_0276 DSC_0280 DSC_0287 DSC_0288

Comments are closed.