News

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สังกัด อบจ.สระเเก้ว

DSC_0028 DSC_0033 DSC_0036 DSC_0043 DSC_0052 DSC_0054 DSC_0056 DSC_0060 DSC_0066 DSC_0071 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0085 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0093 DSC_0096 DSC_0098 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0107 DSC_0108 DSC_0111 DSC_0113 DSC_0115

Comments are closed.