News

โครงการอบรมลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอาคารอเนกประสงค ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.