News

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (รุ่นที่ ๑)

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.สระเเก้ว (รุ่นที่ ๑) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านนางาม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0052 DSC_0055 DSC_0059 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0070 DSC_0074 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0082 DSC_0085 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0094

Comments are closed.