News

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0082DSC_0040DSC_0070DSC_0057   DSC_0106 DSC_0107 DSC_0113 DSC_0115 DSC_0116 DSC_0118 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0127 DSC_0129 DSC_0131 DSC_0135 DSC_0136 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0141 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0149 DSC_0150 DSC_0151 DSC_0002 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0020 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0062 DSC_0072 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0083 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0105

Comments are closed.