News

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเเละเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0001 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0011 DSC_0018 DSC_0026 DSC_0033 DSC_0043 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0055 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0063 DSC_0065 DSC_0070 DSC_0079 DSC_0083 DSC_0089 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0106 DSC_0110 DSC_0112 DSC_0115 DSC_0116 DSC_0126 DSC_0127 DSC_0130 DSC_0135 DSC_0140 DSC_0142 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0151 DSC_0159 DSC_0170 DSC_0178 DSC_0196 DSC_0205 DSC_0209 DSC_0211 DSC_0219 DSC_0249 DSC_0258 DSC_0268 DSC_0278 DSC_0281 DSC_0284 DSC_0290 DSC_0295 DSC_0296 DSC_0307 DSC_0314

Comments are closed.