News

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพฯ

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ต้องขัง เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้เเข็งเเรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม ณ สนามกีฬากลางภายในเรือนจำจังหวัดสระเเก้ว อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

dsc_0004 dsc_0005 dsc_0006 dsc_0008 dsc_0009 dsc_0016 dsc_0017 dsc_0020 dsc_0024 dsc_0028 dsc_0033 dsc_0035 dsc_0039 dsc_0042 dsc_0043

Comments are closed.