News

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน ถึง ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0058 DSC_0064 DSC_0067 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0077 DSC_0079

Comments are closed.