News

โครงการฝึกอบรมงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0010 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0029 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0053

Comments are closed.