News

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชิวิตขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื่องต้นเเละการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒” ในระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านนางาม

Comments are closed.