News

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ ๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” โดยมีวัตถประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.