News

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของอบจ.สระเเก้ว ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 

 

DSC_0002 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0021 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0029 DSC_0033 DSC_0036 DSC_0039 DSC_0043 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0061 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0073 DSC_0080 DSC_0083 DSC_0090 DSC_0093 DSC_0095 DSC_0099 DSC_0101 DSC_0103 DSC_0106 DSC_0113 DSC_0115 DSC_0127 DSC_0129 DSC_0135 DSC_0137 DSC_0141 DSC_0148 DSC_0153 DSC_0154 DSC_0161 DSC_0171 DSC_0174 DSC_0177 DSC_0180 DSC_0182 DSC_0184 DSC_0188 DSC_0190 DSC_0191 DSC_0192 DSC_0200 DSC_0202 DSC_0204 DSC_0205 DSC_0207 DSC_0208 DSC_0209 DSC_0212 DSC_0215 DSC_0217 DSC_0219 DSC_0221 DSC_0222 DSC_0223 DSC_0227 DSC_0228 DSC_0232 DSC_0237 DSC_0238 DSC_0239 DSC_0241 DSC_0243 DSC_0250 DSC_0252 DSC_0254 DSC_0260 DSC_0266 DSC_0268 DSC_0274 DSC_0278 DSC_0285 DSC_0292 DSC_0295 DSC_0298 DSC_0302

Comments are closed.