News

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วัดท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0002 DSC_0005 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0054 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0074 DSC_0077 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0090 DSC_0093 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0111 DSC_0112 DSC_0116 DSC_0122 DSC_0129 DSC_0135 DSC_0142 DSC_0147 DSC_0157 DSC_0158 DSC_0165 DSC_0168 DSC_0170 DSC_0175 DSC_0179 DSC_0186

Comments are closed.