News

โครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

Comments are closed.