News

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้

———————————

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ครั้งที่ 1)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.