News

เรื่อง โครงการแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ จังหวัดสระแก้ว  ณ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.