News

เรื่อง เลื่อนวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง เลื่อนวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

 

Comments are closed.