News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องปั่นไฟ พร้อมน้ำมันเชื่อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องปั่นไฟ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องปั่นไฟ

Comments are closed.