News

เรื่อง เปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 เปิดสมัยประชุมสามัญ

Comments are closed.