News

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง

 สำเนาสัญญาซื้อขายโทรทัศน์ แอลอีดี

Comments are closed.