News

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมปรับปรุงรถกวาดขยะดูดฝุ่น ยี่ห้อ อีซุซุุ ทะเบียน ๐๘-๘๖๐๐ สก จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมปรับปรุงรถกวาดขยะดูดฝุ่น ยี่ห้อ อีซุซุุ ทะเบียน ๐๘-๘๖๐๐ สก จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สัญญาจ้างทำของ

Comments are closed.