News

เรื่อง สัญญาซื้อขายเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพไม่น้อยกว่า ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๒ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพไม่น้อยกว่า ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๒ เครื่อง

 สัญญาซื้อขายเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

Comments are closed.