News

เรื่อง สัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๘๔๙๕ สก จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๘๔๙๕ สก จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน

Comments are closed.