News

เรื่อง ร่วมรับคำแนะนำในการเตรียมตัวของโรงพยาบาลในการรับการตรวจเยี่ยมโดยคณะราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ พร้อมคณะ เดินทางมาให้คำแนะนำในการเตรียมตัวของโรงพยาบาล ในการรับการตรวจเยี่ยมโดยคณะราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว.

 

   

Comments are closed.