News

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

                             ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๖ อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๓ อัตรา และดำเนินการเลือกสรรและสรรหาในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  บัดนี้ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเรียบร้อย ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

* สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

Comments are closed.