News

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

                            ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๕๓ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๗๒๔-๐๙๙๙ ต่อ ๒๖๒

* สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

Comments are closed.