News

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สระแก้ว นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ ชัยภูมิ ขอนแก่น มุกดาหาร อุดรธานี ร้อยเอ็ด สกลนคร กาฬสินธุ์ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ เชียงราย ลำพูน น่าน แพร่ กำแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี พัทลุง นราธิวาส ตรัง ยะลา พังงา (เพิ่มเติม)และเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) รวม 43 ศาล

ประกาศรับสมัครบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ
ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สระแก้ว นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ ชัยภูมิ ขอนแก่น มุกดาหาร อุดรธานี ร้อยเอ็ด สกลนคร กาฬสินธุ์ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ เชียงราย ลำพูน น่าน แพร่ กำแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี พัทลุง นราธิวาส ตรัง ยะลา พังงา (เพิ่มเติม)และเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) รวม 43 ศาล

โดยให้ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 และสามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัว http://sakjc.coj.go.th/

Comments are closed.