News

เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจัดทำซุ้มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑๙ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจัดทำซุ้มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑๙ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

Comments are closed.