News

เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้อของขวัญประจำเวทีกลาง จำนวน ๓๖ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้อของขวัญประจำเวทีกลาง จำนวน ๓๖ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้อของขวัญประจำเวทีกลาง

Comments are closed.