News

เรื่อง พิธีรับมอบเครื่องช่วยหายใจฉุกเฉิน รุ่น KNIN II ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ได้กล่าวต้อนรับ ท่านรองอธิการบดี และคณะแพทย์ศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในพิธีรับมอบเครื่องช่วยหายใจฉุกเฉิน ขนาดเล็ก รุ่น KNIN II จำนวน ๑๕  เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาล ศูนย์/โรงพยาบาลชุมชน ทั้ง ๙ แห่ง ในจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 

Comments are closed.