News

เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา

Comments are closed.