News

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ “งานวิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์วันผลไม้ ประจำปี ๒๕๖๓ “

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมดูงาน “งานวิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์วันผลไม้ ประจำปี ๒๕๖๓ ”
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

Comments are closed.