องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดงาน“มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2020” (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2020)
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์และไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดวาดภาพและภาพถ่ายภายในงานดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.flower.chiangraipao.go.th และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 0-5317-5326

By อบจ.สระแก้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว