News

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

Comments are closed.